KURUMSAL

Sosyal Sorumluluk Politikası

MyKaucuk olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile uretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizİn üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ederiz.

MyKaucuk sosyal sorumluluk şirket politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir :


Kanunlara Uyum  : Mali ve ticari kayıtlarımızın her zaman doğru, tam ve anlaşılabilir olmasını sağlamak ana prensibimiz olup ürünlerimizi üretirken ve satarken yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelik ve tüzükleri, uluslararası standartlar ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütürüz. Tüm bu faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına, idari oluşumlara, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Zorla Çalışma ve Çalıştırma : MyKaucuk’ta tüm çalışanlar kendi hür iradeleri ile çalışmakta olup hiçbir çalışan zorla çalıştırılmaz. Tüm çalışanlarımıza etik kuralları doğrultusunda eşit davranır ve kendilerinin bireysel hak ve özgürlüklerine saygı gösteririz.

Çocuk İşçi ve Genç Çalıştırma : Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

Taciz ve Kötü Muamele : MyKaucuk’ta tüm çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel, sözlü ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
Çalışanlarımızın, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine izin verilmez. Hukuka ve etik kurallarımıza aykırı olan ve doğruluğu kanıtlanmış böyle bir suça MyKaucuk tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

Ücret ve Ödemeler : MyKaucuk’ta ücret ve ödeme politikaları en önemli politika olup tüm çalışanların hakları T.C. kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılır. İşin gerektiği şekilde yürümesi için oluşabilecek fazla çalışmalardan dolayı kazanılan hak ve ücretler zamanında ve eksiksiz ödenir.
Bu uygulama tedarikçilerimiz için de geçerli olup yaptıkları iş ve hizmetleirnden dolayı hak ettikleri ödemeyi MyKaucuk zamanında, eksiksiz ve kanunlara uygun olarak yapar.

Yolsuzluk ve Rüşvet : MyKaucuk çalışanları şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan kendileri veya başkaları için tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım veya ağırlamalarını istemekten veya kabul etmekten kaçınırlar. Aynı hassasiyet üçüncü taraf kişi ya da kuruluşların tarafsızlığını, kararlarını ve davranışlarını da etkilemek amaçlı algılanabileceğinden bu, kişi ve kuruluşlar için de geçerlidir.

Çalışma Saatleri : MyKaucuk’ta T.C. İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan yasal çalışma süreleri ve mesailer uygulanır. Ekstra çalışmalarda gönüllülük esas alınmaktadır.
Şirket sınırları içerisinde dışarıdan taşeron olarak hizmet veren kuruluşların çalışanları için de aynı haklar gözetilir ve takip edilir.

Ayrımcılık : MyKaucuk herkese eşit fırsatlar sunan bir kuruluş olup  yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük, din veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayrım yapmaz, yapılmasına izin vermez. Bu politika  işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, işten çıkarma, geri çağırma, transfer, izin, ücret ve eğitim gibi, tüm istihdam şart ve koşullarına uygulanır.

Birlik Oluşturma Özgürlüğü : MyKaucuk çalışanların özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlar, fikir ve düşüncelere önem verir. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetir. Bu amaçla MyKaucuk’ta. Çalışan Temsilcileri seçilmiştir ve çalışanların görüşleri dikkate alınmaktadır.

Tedarikçilerin Yönetilmesi ve Geliştirilmesi : MyKaucuk işbirliği yaptığı tedarikçilerine de etik kuralları çerçevesinde yaklaşarak onların da gelişmesi için denetimler yapar, onlara eğitim verir ve destek olur.

Çevre Yönetimi : MyKaucuk çevreye önem vermektedir. Bunun bir göstergesi olarak EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur ve sürekliliğini sağlamaktadır. Tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder. Çevre konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler.

İSG Yönetimi : MyKaucuk tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

İstendiğinde bu politikanın etkin bir formda ve biçimde ilgili tarafların ulaşımına açık olmasını taahhüt ederiz.

Bu konulardaki bildirim, soru ve görüşlerinizi info@mykaucuk.com  adresine iletebilirsiniz.

©2020 - MY KAUÇUK. Tüm Hakları Saklıdır. TT Kobi Hazır Web Sitesi